church - Vivascale
address-icon

Kolodischi, Puteyskaya street, 56

objects Church of St. Thomas (Tamash) Aquinas